Türkiyede Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi Nasıl Olur?

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz mal edinimi karşılıklılık ve kanuni kısıtlayıcı hükümlere uymak şartlarına bağlanmıştır. Gerçek kişilerin taşınmaz mal edinimi açısından karşılıklılık ilkesi sağlanıyorsa şahısların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışında kalmak şartıyla birlikte taşınmaz mal edinmelerine bir engel bulunmamaktadır.
Taşınmaz mal edinim talebinde bulunanların aşağıda yazılı olan belgelerle mahalli tapu sicil müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir:

1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2- Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf,

3- İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekaletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf, alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler.

Alınan harç konusunda yabancılarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Alım-satım işlemlerinde taşınmaz malın bedelinin %3'ü kadar bir harç alınmaktadır. Ayrıca maktu olarak dönersermaye ücreti tahsil edilmektedir. Daha detaylı bilgilere sayfamızda yer almaktadır.

Daha Detaylı Bilgi İçin TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz