Herhangi bir taşınmaza ait bilgiye erişilebilir mi?

Gayrimenkul mallara ilişkin her türlü bilgi Medeni Kanunun 1020. maddesi ( "Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. " hükmündedir ) ile Tapu Sicil Tüzüğünün 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine alenidir.

Gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yer Tapu Sicil Müdürlüğüne müracatınızla ilgilisi olduğunuzun tespitine mütaakip taşınmaz ile ilgili bilgiye erişebilirsiniz.