Taşınmaz Üzerindeki İpotek Nasıl Kaldırılır?

Bankadan ipotek kaldırılması ile ilgili yazıyı Tapu Sicil Müdürlüğüne götürmeniz halinde yevmiye numarası verilerek işlem tamamlanır.

7.90YTL harç gideriniz olur.