Tapu Kaydı Olan Konutun Satış Maliyeti

Taşınmaz ile ilgili gösterilen satış bedelinin, binde 15 oranında alıcı, binde 15 oranında satıcı tapu harcı ödemektedir. Ayrıca satıcı 68 YTL döner sermaye harcı öder.

Tapu ve Kadastro Harçları nereye ödenir.?

Tapu ve Kadastro Harçları;

02.07.1964 gün ve 492 Sayılı Harçlar kanununun 66. maddesi "Tapu ve Kadastro Harçları işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir" şeklinde olup, 67 . maddesi ise Maliye Bakanlığının yetkili kıldığı ilgili kuruluşlar (Örneğin Ziraat Bankası ) tarafından da tahsil olunabilir.

Tapu ve Kadastro Dairelerinin harçları tahsil etme yetkileri yoktur.